14 februari 2019

CDA verbetert communicatie erfpacht

Veel huizenbezitters in Amsterdam hebben te maken met erfpacht. Dit eeuwenoude systeem houdt in dat ze grond moeten pachten van de gemeente. Als erfpachters voor 1 januari 2020 overstappen op een nieuw systeem van 'eeuwigdurende erfpacht' zouden ze mogelijk geld kunnen besparen met een tijdelijke korting. Vanwege de complexiteit van het hele erfpachtsysteem weten veel huizenbezitters simpelweg niet waar ze aan toe zijn. 

Vandaag heeft het CDA daarom in de gemeenteraad moties ingediend om de gemeentelijke communicatie te versnellen, te evalueren en te verbeteren. Deze werden mede ondertekend door de VVD, D66, PvdD, PvdA en DENK. Een meerderheid van de raad stemde in met de volgende drie moties en deze worden beleid van de gemeente Amsterdam:

1. Stuur erfpachters een persoonlijke brief met informatie over hun specifieke situatie - motie
2. Start sneller aan de publiekscampagne over overstappen - motie
3. Evalueer het communicatieplan begin van de zomer - motie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.