04 juli 2013

CDA Zuid: onderwijsprogramma ter bevordering van tolerantie

De motie ‘Verschillende achtergronden en toch allemaal Amsterdammers’ werd ingediend door Henk Boes en heeft als doel ervoor te zorgen dat achtergronden niet worden ‘misbruikt om afstand te scheppen’.

Boes: “In Amsterdam, en dus ook in Zuid, is in toenemende mate sprake van homo-intolerantie en antisemitisme. Met onze motie vragen wij de wethouder Onderwijs in gesprek te gaan met schoolbesturen om te zorgen dat het programma in het curriculum wordt opgenomen.”

Indiener Henk Boes is blij dat de motie is aangenomen. Ook besteedde het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) op haar website aandacht aan de motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.