02 september 2019

ChristenUnie en CDA: ‘Ook in Amsterdam waardig ouder worden’

De Amsterdamse fracties van de ChristenUnie en het CDA presenteren vandaag een voorstel voor ‘Waardig ouder worden’ in Amsterdam. De gemeente Amsterdam zou het voortouw moeten nemen in een Ouderenwoonakkoord en moet jongeren motiveren om vrijwilligerswerk met ouderen te doen.

In overleg met maatschappelijke organisaties, zoals de Protestants Christelijke Ouderenbond, het Netwerk van Oudere Migranten, burennetwerken en Alzheimer Nederland, dienen de partijen vandaag een initiatiefvoorstel in voor de gemeenteraad. “Elke Amsterdammer moet ouder kunnen worden in zijn of haar eigen stad, op een waardige manier. In de drukte van de dag worden ouderen in Amsterdam soms vergeten,’ aldus fractievoorzitter Don Ceder van de ChristenUnie – de partij die landelijk het initiatief nam voor het gelijknamige manifest. 

Wat is waardig ouder worden? ‘Ouderen zijn belangrijk in de stad, als familieleden, als betrokken burgers, als de mensen die de stad hebben opgebouwd en zo veel meer. Met dit initiatief willen wij meer acceptatie en waardering voor de oudere Amsterdammer, en ze helpen met geschikte woningen en een betrokken sociale omgeving,’ licht Bowine Michel, zorgwoordvoerder van het CDA, toe. 

Binnen zes weken volgt een reactie van het college van burgemeester en wethouders, waarna er over het voorstel gestemd wordt. Het volledige initiatiefvoorstel is hier te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.