fractievoorzitter Diederik Boomsma.
22 juni 2018

Diederik Boomsma: Nieuwe lente, nieuwe kansen

Dertig mei werd het nieuwe college van GroenLinks, PvdA, SP en D66 geïnstalleerd en het coalitieprogramma ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ aangenomen, naar het beroemde gedicht ‘Mei’ van Herman Gorter. Is het toeval dat Gorter een overtuigd marxist was? Het akkoord bevat tal van linkse en linksige plannen en plannetjes: van het verhogen van verschillende belastingen — terwijl partijen de hele verkiezingsstrijd riepen dat er geld genoeg is en het dus niet nodig is — tot een verbod op de verkoop van bont en kreeften op markten. Aan dat laatste zien we dat de nieuwe coalitie gesmeed onder leiding van GroenLinks ook graag koketteert met dat progressieve imago. 

Wie zelf geen bont wil dragen staat het uiteraard vrij om dat niet te doen, en anderen te proberen te overtuigen van zijn standpunt. Zo ook het koken van kreeften. Maar waarom je eigen standpunt via de gemeente op willen leggen aan iedereen? Dat getuigt van erg weinig tolerantie of vertrouwen in vrijheid en argumenten. Bovendien heeft het geen enkele zin, want de gemeente kan de verkoop in winkels niet verbieden. En dus treft dit alleen een klein aantal marktkooplui. Het is niet de eerste keer dat een kleine groep Amsterdammers slachtoffer wordt van een bestuurlijke verlangen om een progressief imago uit te stralen, en waarschijnlijk ook niet de laatste keer. Helaas. 

Wie geen Nederlands spreekt maar hier wel woont, kan niet goed werken of meedraaien. Investeren in een goed taalaanbod betaalt zich dan ook dubbel en dwars terug, en het is mooi dat de partijen dat op ons voorstel hebben opgenomen in hun akkoord.

Zo nieuw is dit geluid overigens ook weer niet. De afgelopen vier jaar zaten PvdA en GroenLinks in de oppositie, maar in de acht jaar daarvoor aan de macht, en de afgelopen jaren was er op tal van onderwerpen ook al een linkse meerderheid in de gemeenteraad. Dat betekent natuurlijk niet dat het akkoord geen nieuwe voornemens en plannen bevat. Waaronder ook een aantal uitstekende plannen. Meer geld voor het schoonhouden van de openbare ruimte, bijvoorbeeld; iets waar het CDA voortdurend voor heeft gepleit en gevochten. Meer geld voor handhaving en extra reinigers. Meer nieuwbouw geschikt voor gezinnen. Prima! Voortzetten van de Aanpak Eenzaamheid. Heel goed. Er komt een onderzoek naarde verwevenheid van de boven en onderwereld gericht op vastgoed. Heel hard nodig! Jongeren krijgen voorlichting over hun rechten en plichten in het kader van burgerschap. Juist! En wat het CDA betreft mag de nadruk liggen op de plichten. Al deze zaken stonden ook in ons eigen verkiezingsprogramma. 

Daarnaast is een amendement van het CDA aangenomen om werk te maken van het taalaanbod van de gemeente, voor mensen die onvoldoende Nederlands spreken. Dat zijn er nog altijd veel te veel. Wie geen Nederlands spreekt maar hier wel woont, kan niet goed werken of meedraaien. Investeren in een goed taalaanbod betaalt zich dan ook dubbel en dwars terug, en het is mooi dat de partijen dat op ons voorstel hebben opgenomen in hun akkoord. Aan ons de schone taakom te zien of de uitvoering van deze plannen goed, effectief, eerlijk en afdoende blijkt, en om waar nodig bij te sturen. En voor plannen die ons zorgen baren: de coalitie toch op andere gedachten te brengen. Wij moeten ervoor zorgen dat de stad leefbaar en betaalbaar blijft voor gewone mensen. Dat is een grote uitdaging voor de komende jaren, dat raakt aan tal van beleidsterreinen: wonen, drukte, bereikbaarheid, en ook, parkeren. 

Het idee in het coalitieakkoord dat je zomaar 10.000 parkeerplaatsen in de stad kunt opheffen zonder een goed alternatief aan te dragen helpt dan niet. Kies dan liever voor buurtparkeren in liefst ondergrondse garages, zodat bewoners die een auto nodig hebben er nog kunnen blijven wonen. En natuurlijk moet er zo snel mogelijk alsnog een goede oplossing komen voor erfpachters. Kortom, er is meer dan genoeg werk aan de winkel. Het CDA Amsterdam zal de komende vier jaar opnieuw constructief en waar nodig scherp oppositie voeren en met eigen voorstellen komen om deze stad mooier en beter te maken. 

Diederik Boomsma
fractievoorzitter CDA Amsterdam

Dit stuk is verschenen in Nieuw Amsterdams Peil, het ledenblad van het CDA Amsterdam.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.