25 oktober 2018

Drugsvrije festivals

In de Amsterdamse gemeenteraad pleit het CDA voor een beter aanpak van (hard)drugsproblematiek: Begin een publiekscampagne over de gevaren en risico's en sluit als gemeente een convenant met horeca en festivals voor drugsvrije feesten. Hiervoor diende fractievoorzitter Diederik Boomsma een motie in bij de raadscommissie Algemene Zaken.

In de motie bekritiseert hij het voornemen van het college van b en w om te kijken naar mogelijke legalisering van harddrugs. Van normalisering van harddrugs kan nooit sprake zijn, want xtc, cocaïne en andere middelen hebben ernstige effecten op de gezondheid. Met een campagne en een convenant zou de gemeente volgens het CDA Amsterdammers informeren en veilig houden.

Begin november zal de verantwoordelijk wethouder reageren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.