10 september 2019

Erfpacht kan en moet eerlijker

Uit een recent wetenschappelijk onderzoek van Pieter Gautier en Aico van Vuren blijkt dat de marktwaarde van grond onder Amsterdamse huizen vaak circa 11 tot 13 procent van de WOZ-waarde is. Dat is veel minder dan de gemeente Amsterdam hanteert in haar erfpachtstelsel, waar de percentages oplopen tot 49%. In de Telegraaf van vandaag reageert de Amsterdamse CDA-fractie, bij monde van Bowine Michel: 'Het betekent dat de gemeente bij het grootste gedeelte van de koophuizen in de stad geen marktconforme tarieven vaststelt voor erfpacht.'

Door dit beleid en de rijzende kosten van erfpacht, lijkt de waarde van de huizen te dalen. Ernstige gevolgen, volgens het CDA. De gemeente is in haar beleid duidelijk het belang van de erfpachter uit het oog verloren. Het CDA blijft zich in de gemeenteraad sterk maken voor eerlijke erfpacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.