fractievoorzitter Diederik Boomsma.
16 februari 2018

Erfpachters krijgen op het nippertje uitstel: afschaffen regeling uitgesteld tot 2020

Gisteravond stemde de gemeenteraad van Amsterdam in met een CDA-voorstel om huiseigenaren meer tijd te geven om voor lagere tarieven de erfpacht af te kopen. Ongeveer 50.000 erfpachters hadden het recht om een nieuwe termijn van 50 jaar af te betalen voor de historische grondprijs. Dit kan individuele huiseigenaren vele tienduizenden euro's schelen. Het College had eerder besloten dat dit voordeel per 1 maart af zou lopen, over enkele dagen.

Dankzij de CDA motie krijgen deze huiseigenaren tot 2020 om van deze regeling gebruik te maken. De motie werd ingediend samen met de Partij voor de Dieren, Partij van de Ouderen, VVD en D66 en daarmee gesteund door 23 van de 45 raadsleden. Daarmee krijgen erfpachters met Algemene Bepalingen 1994 tijd om een weloverwogen besluit te nemen om al dan niet 'verlengd' af te kopen en/of over te stappen op een nieuwe erfpacht. Een keuze voor het ene of het andere kan enorme financiële consequenties hebben. 

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma: "Een belangrijke stap voor een grote groep mensen, en niet meer dan redelijk. Erfpacht is heel complex. Tal van mensen waren nog nauwelijks op de hoogte van het feit dat deze mogelijkheid over twee weken zou vervallen en dat het zoveel verschil kon maken. De gemeente kan het niet maken om dan zomaar eenzijdig de voorwaarden te veranderen. Mensen op zijn minst de tijd hebben om zich goed te informeren over hun opties." 

Sinds de Overstapregeling op eeuwigdurende erfpacht is ingegaan kampt de gemeente met technische problemen, waardoor mensen nog zeker maanden moeten wachten op informatie of antwoorden op hun vragen. Erfpachters zullen met een brief van de gemeente geïnformeerd worden over hun opties en wat die kosten, zodat ze een afgewogen beslissing kunnen nemen. 

Voor Boomsma (CDA) is dit nog niet voldoende. Zijn partij voert al jaren strijd tegen het huidige erfpachtstelsel.  “Het CDA heeft deze maand de rekentool Eerlijke-Erfpacht.nl gelanceerd waar Amsterdammers kunnen uitrekenen wat ze nu zouden moeten betalen en wat ze met het CDA plan kunnen besparen. Eerlijke erfpacht is een politieke keuze!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.