22 juni 2018

Garages en vergunningen

Een paar maanden geleden is besloten om betaald parkeren in te voeren in de Prinses Irenebuurt en een aantal delen van Amsterdam Noord. Wat het CDA betreft is parkeerbeleid altijd beheerbeleid: niet gericht op het vergroten van de gemeentelijke inkomsten, maar op het beheersen van verkeersstromen. We steunen dergelijke maatregelen als ze bijdragen aan het voorkomen van een te hoge parkeerdruk en als er draagvlak is in de buurt. 

Maar nu lopen bewoners in die wijken tegen een ander probleem aan. Als betaald parkeren wordt ingevoerd kunnen bewoners natuurlijk een vergunning kopen. Maar een andere beleidsregel is: als je woning beschikt over een garage, dan krijg je geen straatvergunning. Voor nieuwbouwwijken is dat begrijpelijk. Het is goed om auto’s zoveel mogelijk in (ondergrondse) garages te stallen, om ruimte te scheppen op straat om te spelen, wandelen, fietsen en voor groen. Dan is dat vanaf het begin duidelijk en kunnen bewoners daar rekening mee houden. 

Maar hier gaat het om wijken waar mensen al decennialang hun auto op straat konden parkeren. En bij veel mensen is de garage inmiddels allang verbouwd en/of heeft een andere functie: als kinderslaapkamer of als plek voor de fietsen als bijkeuken enzovoort. In de prinses Irenebuurtis er in enkele panden zelfs een liftschacht in aangebracht. In dergelijke gevallen is het volgens het CDA niet eerlijk om mensen van de ene dagop de andere het recht te ontzeggen om hun auto op straat te parkeren. Zeker omdat er in die wijken daar meer dan genoeg plaats is: het is niet nodig. 

Daarom heeft het CDA ervoor gepleit om mensen alsnog een straatvergunning te geven als hun garage om wat voor een reden dan ook niet meer beschikbaar is en er op straat voldoende ruimte is. Het is toch raar als mensen niet meer voor hun eigen huis mogen parkeren, en er wel volop plek is! Wie zo handelt, handelt niet in het belang van de bewoners van zijn eigen stad. Helaas kreeg dat voorstel geen meerderheid. Wel werd onze motie aangenomen om dan tenminste als de garage is verbouwd mensen alsnog een vergunning te geven. De wethouder zal dat gaan opnemen in de beleidsregels. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.