03 juli 2019

Half jaartje Stopera...

Rogier Havelaar schrijft over zijn eerste maanden als duoraadslid.

Het mooiste van het duoraadslidmaatschap zijn de gesprekken die ik met Amsterdammers voer. Bewoners die in komen spreken in gemeenteraadsvergaderingen zijn vaak stukgelopen in de ambtelijke molen 

Zo zijn er bewoners uit Buitenveldert die al jaren proberen te voorkomen dat er een grote moderne woontoren recht tegenover hun huis komt te staan. He- laas was dit proces al zo ver gevorderd dat de toren er komt. Toch heeft het contact met de bewoners ertoe geleid dat we als CDA-fractie nog scherper zijn op onderwerpen als bewonersbetrokkenheid bij gebiedsontwikkeling.

Een andere groep bewoners, uit De Pijp, meldde zich ook bij de gemeenteraad. Zij zijn met vijfenveertig buurtbewoners, met ondernemers en met de gemeente Amsterdam in de weer om de leefbaarheid van De Pijp te verbeteren. Ze ruimen zwerfafval op, spreken buurtbewoners aan op hun gedrag en denken actief mee over het verbeteren van de wijk. Helaas besloot de gemeente om de financiële steun en projectmedewerker aan de pilot stop te zetten. Momenteel proberen we als fractie om in overleg met de gemeente en de bewoners tot een oplossing te komen.

Beide voorbeelden hebben een gemene deler: op zichzelf lijkt de gemeente Amsterdam alle stapjes in de procedures goed en technisch juist te doorlopen. De vraag is alleen: als je alle stapjes goed doorloopt, maakt dat het hele proces ook goed? Ik vind van niet. Als betrokken bewoners zich zo niet gezien en niet gehoord voelen, dan gaat er iets mis.

Onze fractie zet zich, door de honderden pagina’s tekst die we elke maand ontvangen uit het College heen, in om de stad begrijpelijk een leefbaar te houden voor de bewoners. En het contact met deze enthousiaste Amsterdammers geeft energie!

 

Rogier Havelaar
Duoraadslid Wonen & Bouwen
rogier@cda.amsterdam 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.