05 november 2020

'Herbezinning en andere keuzes voor de toekomst'

Diederik Boomsma heeft tijdens de zogenaamde Algemene Beschouwingen opgeroepen tot herbezinning en andere keuzes voor de toekomst van Amsterdam. Net zoals alle andere politieke partijen in de gemeenteraad, gaf ook het CDA zijn visie op het beleid van de gemeente Amsterdam. Dit is gebruikelijk tijdens de bespreking van de begroting voor het volgende jaar. In crisistijd moet je niet woonlasten verhogen, zoals de ozb en de afvalstoffenheffing. Op deze manier benadeelt het college wederom de middeninkomens waarvan de koopkracht zal afnemen. Het CDA kiest daarom niet voor lastenverhogingen, maar lastenverlagingen voor bewoners en ondernemers, die het nu zwaar hebben in de coronacrisis. Het CDA vindt dat herbezinning van kerntaken nodig is: "Wat het stadsbestuur nu niet moet doen is nu vervallen in crisismanagement, Het is nu echt het moment voor fundamentele vragen over de toekomst van de stad. We moeten streven naar een schone, mooie, veilige, bereikbare en betaalbare stad." Bovendien is er geen plek meer voor blow-en-braltoerisme en moet er meer focus zijn op de schoonheid en cultuur van de stad.

De hele bijdrage kunt u hier zien op Youtube.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.