18 april 2019

Interview Diederik Boomsma in de Telegraaf

Raamprostitutie op de Wallen moet verleden tijd worden en de gemeente moet desnoods de prostitutiepanden opkopen. „Wat mij betreft gelden er geen taboes.” CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma is stellig. 

Tweeënhalf jaar zit Boomsma nu in de gemeenteraad. Daar waar het CDA in veel andere gemeenten meerdere zetels heeft, bleef de partij in de hoofdstad ‘stabiel’ op één raadszetel. Als oppositiepartij heeft het CDA nu de ChristenUnie als concurrent. Ook VVD en Forum voor Democratie vissen in dezelfde vijver.

Is het oppositievoeren lastiger geworden?
Het is anders. Voorheen had je D66 en VVD die in het college zaten en heel ondoordachte en linkse dingen deden, waar ik veel kritiek op had. Nu worden weer linkse besluiten uitgevoerd, alleen zit ik nu met VVD, Forum, en bijvoorbeeld Denk in de oppositie. Dat geeft wel een andere dynamiek.

Bent u effectiever als oppositie?
In de vorige periode hadden we ook een linkse meerderheid in de raad en ging het college daarin mee, bijvoorbeeld met de plicht bij nieuwbouw veertig procent sociale woningen te realiseren. Ze maken daar nu geen vijftig procent van, want dat kan helemaal niet. De toon en ideologie schuift wel enorm op.

Echte problemen zijn vaak niet alleen links of rechts, maar een kwestie van goed bestu

Verrast het college u met nieuwe ideeën?
Nee, het schrappen van 10.000 parkeerplekken bijvoorbeeld, dat stond al in het coalitieakkoord. U verlangt naar meer linkse hobby’s? Nee, zeker niet! Het probleem met linkse hobby’s is dat op een gegeven moment andermans geld op is. Amsterdam is natuurlijk een rijke stad, maar ook hier zijn grenzen. De echte problemen zijn vaak niet alleen links of rechts, maar zouden een kwestie moeten zijn van goed bestuur. Bijvoorbeeld dat gezinnen in de stad kunnen blijven wonen. Ik wil niet dat we Parijs achterna gaan, waar nu massaal gezinnen de stad ontvluchten. Dat gebeurt hier nu ook. Daar moet veel meer aan gedaan worden.

Als u kijkt naar het omstreden Cornelius Haga Lyceum, hoe beoordeelt u de werkwijze van de gemeente?
Ik denk dat de gemeente goed heeft gehandeld door de zorgen te uiten. Het heeft mij wel verbaasd dat er een discussie kwam over artikel 23, de vrijheid van onderwijs. Je hebt het hier over een school waarvan het bestuur volgens de AIVD banden zou hebben met een groep terroristische moordenaars. Dan hebben we het niet meer over Dalton of Montessori, dit is een totaal andere discussie. Ik vind dan ook dat die school dicht moet.

Maar dat kan niet, zeggen burgemeester en wethouder.
Volgens mij zou dat moeten kunnen en moet je daar binnen de huidige mogelijkheden naar kijken. En anders moet er aanvullend beleid komen. Je moet een grens stellen: dit accepteren we niet. Wij willen geen scholen die kinderen niet opleiden voor een toekomst in Nederland, maar voor een soort gedroomd kalifaat.

Artikel 23, die vrijheid van onderwijs regelt, is een soort heilige graal binnen christelijke partijen. Je kunt ook zeggen: misschien is het voor het CDA tijd te pleiten voor aanpassing zodat je als overheid meer grip hebt?
Volgens mij zijn dat twee verschillende dingen. Natuurlijk moet je als overheid minimale eisen stellen en die moet je kunnen handhaven. Een school die zich zo afzet van de samenleving, waar ze zelf onderdeel van is en aanschurkt tegen radicale figuren die alles afwijzen waar onze samenleving voor staat, daar moet je een heel duidelijke grens stellen. Dat dat doet niets af aan het feit dat het een groot goed is dat je protestantse, openbare en bijvoorbeeld montessorischolen hebt en de vrijhei om onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven.

Ook islamitische scholen?
Ja, maar nu is het probleem dat de islamitische school gekaapt wordt door een tamelijk radicale en misschien zelfs salafistische interpretatie van de islam. Dat is problematisch. Een gematigde islamitische school kan nu niet ontstaan omdat deze personen aan het roer staan. Ik maak me zorgen over de opkomst van een intolerante en vrij radicale interpretatie van de islam die zich heel slecht verhoudt tot onze vrijheden en rechtsstaat en onze waarden afwijst. We moeten ons eindelijk eens gaan realiseren wat dit betekent.

Heeft u vertrouwen in het radicaliseringsbeleid dat door burgemeester Halsema onder handen is genomen?
Ik weet het niet. We hebben in het verleden veel vragen gesteld en kritiek gehad, maar het probleem is niet weg. We zijn wel tevreden dat de burgemeester aangaf niet nauw te willen samenwerken met salafistische organisaties. Aan radicalisering gaat vaak een proces van indoctrinatie vooraf. De vraag is: hebben we voldoende inzicht in de manier waarop die indoctrinatie gebeurt, waar dat gebeurt en door wie? We moeten de ideologie bestrijden.

Iets anders: het CDA heeft zich als enige partij tegen de brug over het IJ gekeerd. U bent ook kritisch op het besluit van de gemeente om toeristenbelasting in te voeren voor mensen die op cruiseschepen de stad aandoen. Waarom?
Ik vond de benadering van de wethouder Economische Zaken, Udo Kock, tamelijk technocratisch. Hij voert een belasting voor cruisetoeristen in, bedrijven worden daardoor overvallen en schepen gaan naar Rotterdam en IJmuiden. De stad loopt miljoenen mis. Vervolgens komen de toeristen met bussen, dus wat heb je dan bereikt? Alsof toeristen in IJmuiden rond gaan lopen…. En dan gaat de wethouder bedrijven de maat nemen. Bijzonder, juist vanwege de inkomsten die de stad nu door zijn beleid misloopt. In de discussie over de brug over het IJ zeiden wij: ’ga nu eerst met het ministerie en Rijkswaterstaat praten’. Dat gebeurt dan nu alsnog.

Over inkomsten gesproken: erfpachters hebben tot eind dit jaar de tijd over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. U had eerder veel kritiek op dat beleid. Vindt u de uitvoering nu goed?
Nee, zeker niet. Er is veel te weinig gedaan door het vorige en huidige college. Twee derde van de erfpachters betalen te veel. Maar na 1 januari 2020 betalen erfpachters nóg meer.

Erfpachter moet meer tijd krijgen.

Maar er zijn nog niet heel veel mensen die hebben aangegeven te willen overstappen.
De datum waarop Amsterdammers uiterlijk kunnen aangeven dat zij gaan overstappen (1 januari 2020) moet écht verschoven worden. Minstens twee jaar. De gemeente is namelijk zelf veel te laat met antwoorden op aanvragen, veel erfpachters zijn niet op hoogte van alle voorwaarden. Zelfs mensen die gepromoveerd zijn op economische onderwerpen komen niet door die taaie stof heen. Bovendien moeten alle erfpachters een persoonlijke brief krijgen met berekeningen voor hun pand, vind ik. Je hebt de plicht hen exact te informeren.

Wat wordt een belangrijk punt voor het CDA de komende tijd?
Ik heb het idee dat er een andere wind is gaan waaien over raamprostitutie. Meerdere partijen volgen ons in onze lijn dat vrouwen achter ramen geen toeristische attractie en verdienmodel horen te zijn.

U wilt hen verplaatsen naar bijvoorbeeld hotels waar geen zicht op deze vrouwen is?
Volgens mij kun je prostitutie natuurlijk überhaupt beter laten, maar het is legaal en je kunt het niet uitbannen. Het moet dus zo veilig mogelijk, maar dan zou ik het liever in besloten clubs zien, bijvoorbeeld waar je toegang moet betalen. Dat is de enige manier om de Wallen op te schonen.

Wat moet er met alle ramen op de Wallen gebeuren dan? Onteigenen? Uitkopen?

 

Op 11/4/2019 gepubliceerd in De Telegraaf. Auteur: Mike Muller.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.