08 november 2018

Jobcoaches voor mensen met arbeidsbeperking

Veel mensen met een arbeidsbeperking kunnen vanwege deze beperking lastig een baan vinden bij een reguliere werkgever. Daaraan wil het CDA iets doen, omdat een baan hebben veel zingeving geeft aan mensen een een stabiel inkomen. Daarom heeft het CDA een motie ingediend in de raad van Amsterdam om te kijken hoe jobcoaches kunnen worden ingezet om mensen met een arbeidsbeperking te helpen bij regulier werk.

Het college moet nu met een voorstel komen om jobcoaches te betrekken bij mensen aan het werk zetten en ondersteunen tijdens het werk. Zowel werkgevers als werknemers hebben vaak baat bij deze begeleiding. Het CDA kijkt uit naar dit voorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.