30 april 2018

Meer informatie over de voorzittersverkiezing

Beste Amsterdamse CDA-leden,

In de nieuwsbrief van 18 april heeft u kunnen lezen dat het bestuur er naar streeft om op korte termijn een voorzittersverkiezing te houden. Deze zal plaatsvinden op de ALV van vrijdag 13 juli. Deze planning biedt ruimte voor een zorgvuldig proces en waarborgt de continuïteit en verdere groei van de vereniging. 

Inmiddels is er een selectiecommissie aangesteld. Maurice Limmen (voorzitter), Christ’l Dullaert en Maarten Hoelen hebben zich bereid getoond om zitting te nemen in deze commissie, waarvoor wij ze alvast hartelijk danken.

Het profiel waaraan de ideale voorzitter zou moeten voldoen (gebaseerd op landelijke richtlijnen en eerdere profielschetsen) treft u hier. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV en motivatiebrief vanaf vandaag t/m woensdag 16 mei om 23.59u sturen naar Christ’l Dullaert (cwmdullaert@gmail.com). 

Hierna zal de selectiecommissie een gesprek inplannen met de kandidaten om het bestuur vervolgens te adviseren over de voor te dragen kandidaten. Het bestuur streeft ernaar de voordracht bekend te maken op 25 mei (en is hiervoor afhankelijk van de beschikbaarheid van zowel de selectiecommissie als de kandidaten). 

Hierna kunnen de kandidaten hun persoonlijk campagne starten. Leden hebben de mogelijkheid, indien ze niet zijn voorgedragen door het bestuur, om zich tegenkandidaat te stellen conform het huishoudelijk reglement. Op vrijdag 13 juli van 19.00u tot 22.00u zal de ALV plaatsvinden waarop de nieuwe voorzitter wordt gekozen. 

Tijdens de ALV krijgt iedere kandidaat de ruimte om zichzelf te presenteren en heeft de ALV de gelegenheid om vragen te stellen. De stemgerechtigde leden stemmen vervolgens over de kandidaten. De kandidaat met een absolute meerderheid van de stemmen wordt ter plekke geïnstalleerd als voorzitter. 

Hartelijke groet,

Clemens Sassen
Waarnemend voorzitter CDA Amsterdam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.