19 december 2018

Meer woningen voor middeninkomens

In Amsterdam kom je moeilijk aan een woning. Voor middeninkomens bestaat er tevens het risico dat ze te veel verdienen voor huurwoningen in het middensegment. Als iemand (gezamenlijk)1,5 tot 2 keer modaal per jaar verdient (57.053 euro), kan dit al betekenen dat de Gemeente Amsterdam vindt dat je geen recht hebt op deze woningen. Deze grens is volgens het CDA erg laag en komt niet overeen met andere normen van de overheid en woningcorporaties.

Vandaag dient het CDA samen met D66 een motie in om deze grens op te schroeven naar een (gezamenlijk) inkomen van 60.000 euro per jaar. Dan vallen minder Amsterdammers buiten de boot en blijft de stad bewoonbaar voor middeninkomens.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.