30 september 2020

Mondkapjes via voedselbanken en andere voorstellen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 september 2020 zijn een aantal CDA-voorstellen aangenomen! Zie hieronder:

 

Mondkapjes via voedselbanken
Omdat mondkapjes op steeds meer plekken verplicht worden, is het belangrijk dat iedereen aan mondkapjes kan komen. Daarom heeft het CDA samen met de SP en ChristenUnie een voorstel ingediend voor de uitgifte van mondkapjes bij voedselbanken. Op deze manier kan iedereen zich veilig en gezond verplaatsen binnen onze stad. De motie werd raadsbreed aangenomen. Lees de motie hier.

Monitor woonlasten aardgasvrij
Amsterdam wil van het aardgas af. Er zijn verschillende manieren om dat te bewerkstelligen, maar de exacte kosten zijn nog onduidelijk. Om te voorkomen dat de woonlasten voor de middenklasse onbetaalbaar worden, is een jaarlijkse evaluatie nodig van de woonkosten, zodat deze voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. Lees hier de motie van CDA, FVD en VVD.

Efficiƫnt onheffingensysteem touringcars
Amsterdam wil minder touringcars in de binnenstad om uitstoot en overlast tegen te gaan. Het CDA steunt dit in principe, maar voor ouderen, mensen met een beperking en kinderen is een touringcar vaak de meest efficiƫnte en schone manier om op een bestemming te komen. Samen met de VVD hebben we een voorstel ingediend voor een gebruiksvriendelijk ontheffingensysteem. Lees de motie hier.

Behoud scheepsreparatiewerf voor Amsterdam
De Amsterdamse haven is een belangrijke verschaffer van werkgelegenheid. De toekomst van de huidige scheepsreparatiewerf is onduidelijk door plannen van de gemeente. Het CDA roept samen met de VVD en ChristenUnie op tot behoud van de werf. Lees de motie hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.