01 december 2020

Onafhankelijk onderzoek naar Consumentenbescherming Erfpacht

Onlangs is het extern onderzoek naar consumentenbescherming bij erfpacht in Amsterdam van start gegaan. Dit onderzoek is opgezet naar aanleiding van het Volksinitiatief van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA). Naar aanleiding van een amendement van de CDA-fractie is een begeleidende commissie opgezet om dat externe onderzoek te begeleiden, met Diederik Boomsma (CDA) Hala Naoum Néhmé (VVD), Johnas van Lammeren (PvdD) en Rob Hofland (D66). Als CDA pleiten wij al langer voor een beter erfpachtstelsel en betere bescherming van erfpachters tegen plotselinge en onredelijke verhogingen. Dat blijft hard nodig.

Het onderzoek is gericht op de afgelopen twintig jaar. Voor hypotheken en andere complexe financiële producten gelden wettelijke normen en regels om mensen te beschermen tegen woekerpolissen en dergelijke. Voor erfpacht bestaat dat nog niet. De commissie heeft de opdracht verder uitgewerkt en een aantal hoofd en deelvragen geformuleerd. Lees die hier. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijke experts van Berenschot en daarnaast zijn enkele hoogleraren betrokken. Het eindrapport wordt verwacht in april. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.