17 juni 2015

Reactie CDA fractie matchingdrama voortgezet onderwijs

Inmiddels hebben vele verdrietige en teleurgestelde leerlingen en hun ouders de CDA fractie weten te bereiken met vaak schrijnende verhalen over de uitslag van de matching voor het voortgezet onderwijs. 

Uit eerdere proeven met het nieuwe systeem bleek dat 99,9 procent van de kinderen op een school uit hun top 3 terecht zou komen. Dat is ernstig tegengevallen: slechts 95 procent is in zijn top 3 geplaatst en maar 74 procent gaat echt naar zijn voorkeursschool. Dat betekent dus dat 1900 leerlingen niet naar hun favoriete school gaan. Kortom: dramatisch. Officiële cijfers vanuit de schoolbesturen waar overigens aan te twijfelen valt of ze nog niet te positief zijn.

Vorige week in de gemeenteraad heeft fractievoorzitter Marijke Shahsavari-Jansen naar aanleiding van dit drama mondelinge vragen gesteld aan wethouder onderwijs Simone Kukenheim. Naar aanleiding van deze vragen was het antwoord van de wethouder dat de gemeente de schrijnende gevallen nu zelf ter hand gaat nemen. Meer informatie daarover vindt u hier.

Een andere vraag van de CDA fractie om ruilen toe te staan werd negatief beantwoord door de wethouder. Aanstaande donderdag staat het matchingdrama op de agenda van de raadscommissie Jeugd en Cultuur en zal de CDA fractie wederom pleiten om ruilen toe te staan en ook de andere partijen aanspreken om dit ook te ondersteunen. Meer informatie over deze vergadering vindt u hier (agendapunt 27) en aanmelden om in te spreken kan hier.

Fractievoorzitter Marijke Shahsavari-Jansen: “Ik heb inmiddels veel ouders gesproken en het is echt een drama. Je stelt je de start van je middelbare schoolloopbaan natuurlijk heel anders voor. Ik hoop dat andere partijen ons pleidooi om ruilen toe te staan ondersteunen, zodat er op korte termijn nog een optimaliseringsslag kan plaatsvinden. Voor de toekomst is een hele grondige en fundamentele evaluatie noodzakelijk. Ik roep ouders en leerlingen dan ook op daar de input voor te leveren. De echte oplossing ligt er natuurlijk in dat het scholenaanbod beter op de vraag gaat aansluiten. Daar ligt de grote uitdaging voor de schoolbesturen. Laat ze dat gaan waarmaken. We moeten weg van het verdelen van de schaarste. Ik ben dan ook blij dat de wethouder voortvarend aan de slag is gegaan met ons voorstel voor de kraamkamer voor schoolinitiatieven.

-Update vrijdag 26 juni-

De raadscommissie Jeugd en Cultuur van 23 juni kende een onbevredigende uitkomst: wethouder Kukenheim en de schoolbesturen blijven zich verzetten tegen ruilen. Ook is onduidelijk hoe open de evaluatie vanuit de gemeente en de schoolbesturen zal zijn. Daarom stelt de CDA fractie in de raadsvergadering van 1 en 2 juli wederom het matchingdrama aan de orde.

Inmiddels is de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) een petitie begonnen om ruilen toe te staan en te komen tot een directe plaatsing voor schrijnende gevallen. De petitie kunt u hier tekenen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.