12 februari 2019

Rogier Havelaar nieuw duoraadslid

Vanmiddag zijn Rogier Havelaar en Niek Wijmenga door burgemeester Halsema beëdigd en geïnstalleerd als duoraadsleden voor het CDA Amsterdam. In dit artikel leer je Rogier beter kennen. Rogier is al jaren betrokken bij het CDA in de stad en zal voor onze leden een bekende zijn. Tijdens deze raadsperiode zal hij het CDA vertegenwoordigen in de raadscommissie Wonen en Bouwen (WB), waar ook de thema's dierenwelzijn, openbare ruimte en reiniging onder vallen.

Wat doe jij in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik bij een grote logistieke dienstverlener als directeur stadslogistiek. Daarnaast ben ik baasje van onze hond, vader van onze zoon en partner van mijn vriend. In mijn vrije tijd speel ik piano, lees ik filosofieboeken en speel ik in musicals bij Amsterdam Musical.

Waarom zit jij bij het CDA?
De waarden van het CDA, rentmeesterschap, publieke gerechtigheid, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid, zijn voor mij inspirerend om de samenleving vorm te geven. Bij links georiënteerde partijen zie je dat er al snel naar de overheid gewezen wordt om problemen op te lossen. Alsof de overheid de oplossing voor alle problemen is. Andere partijen kijken vooral naar de vrije markt. Het CDA kijkt vooral naar de samenleving, waar verenigingen, vrijwilligers, overheidsinstellingen en de markt samen en ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid zijn bijdrage levert. Die “samenleving”-gedachte zit bij het CDA heel diep en spreekt mij erg aan. Waarom ben jij actief geworden in de Amsterdamse politiek? Toen ik in 2011 naar Amsterdam verhuisde was voor mij duidelijk dat ik lang in deze stad wilde blijven wonen. Nu ik er “geworteld” ben – Amsterdam is mijn thuis – wil ik ook een bijdrage leveren aan de stad. Dat doe ik als vrijwilliger bij de Regenboog groep en wil ik ook doen als duoraadslid.

Wat hoop jij op het gebied van Wonen en Bouwen te bereiken?
Voor de woningmarkt is het belangrijk dat er balans komt. Meer woningen voor gezinnen. Een eerlijk rendement voor vastgoedondernemers, die op hun beurt breder zouden kunnen kijken dan alleen te zoeken naar de hoogste prijzen. Er zijn te weinig woningen voor alle inkomensgroepen en gezinsvormen. De kunst is om tussen al die belangen een redelijke middenweg te vinden die Amsterdam de populatie geeft die goed is voor de stad. Voor beheer openbare ruimte, ook een belangrijk thema van deze commissie, vind ik het belangrijk dat we niet alleen steeds tegen de gemeente zeggen dat ze meer moeten opruimen, maar ook met initiatieven komen die bewoners aanmoedigt om zelf meer te doen. De straat is uiteindelijk van de bewoners, en niet van de gemeente. In toeristische gebieden ligt dit overigens wel iets anders, maar grote delen van de stad zijn niet toeristisch en toch vaak vies.

Hoe ziet Amsterdam er idealiter uit in 2022?
Hetzelfde als nu, want de stad is al prachtig. Maar ik hoop dat we met elkaar de stad veilig, schoon, leefbaar en bewoonbaar houden. Ook voor starters en jonge gezinnen. Ook voor yuppen en voor mensen met een bijstandsuitkering. Want juist al die verschillen maken Amsterdam tot Amsterdam. En als iedereen een handje meehelpt met opruimen en de gemeente zorgt voor voldoende afvalvoorzieningen dan is Amsterdam met recht de mooiste stad in het land!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.