11 oktober 2023

ROGIER HAVELAAR TREEDT TOE TOT DE AMSTERDAMSE GEMEENTERAAD: EEN NIEUW HOOFDSTUK VOOR HET CDA AMSTERDAM NA HET VERTREK VAN DIEDERIK BOOMSMA

Vandaag neemt Rogier Havelaar het stokje over van Diederik Boomsma en wordt beëdigd als nieuw raadslid.
Daarnaast verwelkomt de fractie twee nieuwe gezichten: Laurens Lochtenberg en Jozef Badal.
Samen met Renate Wijmenga vormen zij het vernieuwde team dat klaarstaat om het CDA- gedachtegoed in de hoofdstad te vertolken.

Rogier Havelaar (1984) is sinds 2019 fractievertegenwoordiger in de Amsterdamse
gemeenteraad. Hij werkt als manager innovatie bij een rederij en bekleedt verschillende vrijwilligersfuncties. 

 ‘Amsterdam en het CDA zijn al meer dan 100 jaar verbonden. Abraham
Kuyper richtte hier ooit de Antirevolutionaire Partij op – een voorloper van het CDA.
Als vernieuwde CDA-fractie blijven we ons inzetten voor onderwerpen als
consumentenbescherming voor erfpachters. Maar we zullen ook nieuwe
onderwerpen aansnijden. In deze tijd waarin veel zekerheden op losse schroeven
staan, moeten we elkaar blijven vasthouden en naast elkaar gaan staan. Daarom
zetten wij ons in voor het versterken van gemeenschapszin in Amsterdam. Want je
bent nooit alleen individu: we zijn mensen die in gemeenschap samenleven.’
Met het benoemen van extra fractievertegenwoordigers breidt het team van het CDA in de
Amsterdamse Raad uit'

Renate Wijmenga (1993) is sinds 2021 fractievertegenwoordiger en woordvoerder Mobiliteit,
Openbare Ruimte en Water, Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding. Zij werkt in het dagelijks
leven als projectleider bij een adviesbureau.

‘Amsterdam kampt met een tekort aan maatschappelijke voorzieningen.
Wachtlijsten in de kinderopvang, het lerarentekort, het ontbreken van faciliteiten zoals
een zwembad op IJburg en de woningnood belemmeren de leefbaarheid voor
gezinnen in de stad. Wij willen van Amsterdam een echte thuisbasis voor gezinnen
maken en we willen verzekeren dat voorzieningen gelijke tred houden met de groei’.

 Laurens Lochtenberg (1968) is woordvoerder Volkshuisvesting, Woningbouw en
Ruimtelijke Ordening. In het dagelijks leven begeleidt Laurens start-ups met digitale
producten. 
 ‘Ik zet mij al jaren in voor betere consumentenbescherming van erfpachters en ik heb er zin in om dit nu in de Raadscommissie ook te gaan doen. De gemeente Amsterdam is verstrikt geraakt in regels, eisen en procedures die zij zelf vaak niet meer kan uitleggen. Dat zien we bij de ingewikkelde regels voor Bed and Breakfast, met alle bovenwettelijke eisen die de laatste jaren aan nieuwbouw gesteld zijn en natuurlijk op het erfpachtdossier. Als CDA Amsterdam willen we ten eerste zorgen dat de gemeente degelijk en zonder fouten haar werk doet. Daarvoor moeten systemen veel eenvoudiger en transparanter worden.’


Jozef Badal (1948) is woordvoerder Sociaal, Economische Zaken en Democratisering en Diversiteit. Als gepensioneerd docent is Jozef actief in verschillende bestuurlijke functies, zowel maatschappelijk als kerkelijk. ‘De afgelopen jaren was ik veel betrokken bij het CDA Amsterdam en ik ben
vereerd om nu mijn betrokkenheid voort te zetten in de Raadscommissie. Bestaanszekerheid is voor mij meer dan alleen financiële zekerheid. Het gaat ook om door anderen gezien te worden en om de kans te hebben op een goede opleiding en werk. Ik wil me inzetten voor een goede verdeling van kansen over de hele stad, te beginnen in Zuidoost!’ Samen met de vertegenwoordigers van het CDA in stadsgebied Weesp en stadsdelen Nieuw-West en Zuid zal de vernieuwde fractie werken aan het bekende CDA-geluid in Amsterdam. Havelaar: ‘We gaan ons sterk maken voor een degelijke, betrouwbare overheid in een stad waarin we naar elkaar omzien en fatsoenlijk met elkaar omgaan. We hebben er zin in!’
 
Neem contact met ons op:

Rogier Havelaar
Fractievoorzitter

Algemene Zaken
Financien Kunst en Diversiteit
Afval en Reiniging
Duurzaamheid en Circulaire economie 
[email protected]
06 4774 3819

Renate Wijmenga
Fractievertegenwoordiger

Zorg Onderwijs en Armoedebestrijding
Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water

[email protected]
06 4021 2697

Laurens Lochtenberg
Fractievertegenwoordiger

Woningbouw en Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening
[email protected]
06 3640 1087

Jozef Badal
Fractievertegenwoordiger

Sociaal, Economische Zaken en
Democratisering en Diversiteit

[email protected]
06 3065 5599

Ook kunt u contact opnemen met het fractiebureau
Shona Gal,
Fractiemedewerker

[email protected] of 06 4053 2133

Wessel Smit
Fractiemedewerker

[email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.