19 december 2018

Socialer & betaalbaarder parkeerbeleid

Het CDA dient vandaag in de Amsterdamse gemeenteraad een reeks moties in om het parkeerbeleid in Amsterdam sociaal, betaalbaar en gebruiksvriendelijk te maken. Zo pleit fractievoorzitter Diederik Boomsma voor betaalbare parkeertarieven voor patiënten van Amsterdamse ziekenhuizen en hun bezoek. Vaak gelden hier de straattarieven, die de wethouder in 2019 wil verhogen.

Ook is het belangrijk dat bewoners van de stad een gebruiksvriendelijk en flexibel parkeersysteem kunnen gebruiken. Met één motie wordt gepleit voor een eenvoudiger systeem voor bezoekersparkeren en in een andere wordt opgeroepen om bezoekersvergunningen toe te staan in stadsdeel Centrum, waar het nu niet mogelijk is. Ook is flexibiliteit nodig als bewoners tijdelijk de kenteken willen wijzigen bij hun parkeervergunning. In Utrecht kan dit al, en dan kunnen opa en oma bijvoorbeeld tijdelijk gratis parkeren, als ze op de kleinkinderen passen.

Verder is het volgens het CDA Amsterdam belangrijk dat Amsterdammers een stem hebben in het parkeerbeleid, dus roepen we het college op om te luisteren naar de adviezen van stadsdeelcommissies, draagvlakmetingen uit te voeren in buurten waar parkeerplekken dreigen te worden opgeheven én pleiten we ervoor om geen parkeerplekken op te heffen als Amsterdammers die nodig hebben.

Op deze manieren houden we de stad bereikbaar voor Amsterdammers en hun bezoek. Daar gaat volgens het CDA de prioriteit naar uit. Zo blijft Amsterdam een sociale stad waar bewoners familie en vrienden op bezoek kunnen krijgen, ook als deze niet met openbaar vervoer kunnen reizen.

 

Onze moties en amendementen:

Amendement parkeerbelastingen

Amendement betaalbare kraskaart

- Amendement betaalbare bezoekersvergunning

- Motie Advies stadsdeelcommissies Parkeervoorstellen

Motie Geef bewoners een stem

Motie Hef geen parkeerplekken op van Amsterdammers

Motie Houd parkeren bij ziekenhuizen betaalbaar

Motie Onderzoek Buurtparkeren

Motie Permanent inzicht in de actuele parkeerdruk

Motie Speciale vergunning voor huur- en leenauto's

Motie Tijdelijke Kentekenwijziging Bewonersvergunning

- Motie Bezoekersparkeerregeling ook in het Centrum

- Motie gebruiksvriendelijke bezoekersparkeerregeling

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.