13 februari 2019

Terug als duo: Niek Wijmenga

Gisteren is naast Rogier Havelaar ook Niek Wijmenga door burgemeester Halsema beëdigd en geïnstalleerd als duoraadslid voor de CDA-fracite. Niek was in voorgaande jaren al duoraadslid Infrastructuur & Duurzaamheid en zal de komende jaren de partij blijven versterken. Tijdens deze raadsperiode zal hij onze partij vertegenwoordigen in de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit & Duurzaamheid (MLD), waar ook de thema's verkeer, vervoer en circulaire economie onder vallen.

Wat doe jij in het dagelijks leven?
Ik werk als rekenkameronderzoeker voor Purmerend en Beemster. Veel mensen vragen of je dan de hele dag zit te rekenen, maar dat is niet het geval. In de praktijk ondersteun je de raadsleden van alle politieke partijen bij hun taak, door onafhankelijke rapporten te schrijven. Ik vind het geweldig werk, gemeenten hebben veel taken en onze adviezen helpen om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren.

Waarom zit jij bij het CDA?
Ruim tien jaar geleden had ik van alle toenmalige partijleiders boeken gelezen, van Pim Fortuyn tot Jan Marijnissen. Het boek van Balkenende sprak me toen het meest aan, ook voel ik me binnen het CDA het meest thuis. Het is een partij van de pragmatische middenkoers en van de samenwerking. Dat past goed bij mij.

Waarom ben jij actief geworden in de Amsterdamse politiek?
Twee redenen: omdat ik politiek gewoon heel erg leuk vind én vanuit de drive om complexe problemen te willen helpen oplossen. Via de lokale politiek kun je echt wat betekenen voor je eigen omgeving. Dat gaat niet altijd heel zichtbaar of heel snel, maar uiteindelijk is dit wel waar je het voor doet.

Wat hoop jij op het gebied van Mobiliteit, Luchtkwaliteit & Duurzaamheid te bereiken?
Een concreet voorbeeld: Ik zou het geweldig vinden wanneer we er met elkaar in slagen om buurtparkeren in te voeren. Dit zou een grote stap kunnen betekenen in het autoluw maken van ons centrum en zou geweldig zijn voor leefbaarheid en luchtkwaliteit.

Hoe ziet Amsterdam er idealiter uit in 2022?
Het ideaal is een stad met schone lucht, met minder auto's op straat en meer onder de grond en met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Verder zal het centrum rustiger en groener zijn en wordt bij nieuwbouw beter nagedacht over architectuur en het ecologische effect.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.