09 mei 2023

THC-Gummiberen in het park

Drugs kopen is voor kinderen even makkelijk als een patatje halen” berichtte het Parool onlangs. Daarin staat dat scholieren steeds vaker cannabis, xtc en andere drugs kopen via Snapchat. Buitengewoon zorgelijk. CDA-raadslid Diederik Boomsma tezamen met de raadsleden Abdi (PvdA) en Martens (VVD) hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college. De gemeente moet snel ingrijpen om dit de kop in te drukken.

Daartoe is inzicht nodig in de ernst van de problematiek en de huidige inzet van politie en gemeente.

Hoeveel dealers zijn er opgepakt voor de verkoop van drugs via Snapchat? Hoeveel dealers zijn er veroordeeld en gestraft? Wat gebeurt er nu met door criminelen geronselde jonge drugskoeriers?

De raadsleden hopen dat sociale media zoals Snapchat kunnen worden gedwongen om veel beter op te treden tegen dit soort praktijken. Aankomende zomer treedt de “Digital Services Act” in werking. Hopelijk biedt die meer mogelijkheden.

De laatste maanden zouden ook steeds meer gummibeertjes met THC worden aangetroffen in speeltuintjes. Het verwerken van THC (de belangrijkste werkzame stof in wiet) in gewone snoepjes als gummiberen is natuurlijk bijzonder slecht, omdat daarmee de scheidslijn tussen kind en drugs verder vervaagt.

Boomsma zet hiermee de volgende stap in de aanpak van drugs en drugsoverlast in Amsterdam. Ook dat is onderdeel van ons pleidooi voor een nieuw sociaal contract: ouders moeten gesteund en geholpen worden tegen de invloed van de criminele onderlaag van de drugshandel, die kwetsbare kinderen de drugswereld insleept.

Dat vraagt niet alleen het terugdringen van harddrugsgebruik in de stad, waar het CDA zich voor inzet (zie ook hier), maar ook speciale inzet om ouders te helpen hun kinderen te beschermen.

 

Lees hier de vragen die zijn gesteld:

1. Klopt het dat steeds meer drugs via Snapchat worden verkocht? Beschikken college en politie over cijfers, of signalen?
2. Klopt het dat het zeer eenvoudig is om op deze manier aan drugs te komen in de stad?
3. Welke stappen zetten gemeente en politie om deze uiterst zorgelijke ontwikkeling de kop in te drukken? Welke mogelijkheden zijn er om die aanpak te intensiveren en wat is daar voor nodig?
4. Hoeveel dealers zijn er opgepakt voor de verkoop van drugs via Snapchat, hoeveel dealers zijn er veroordeeld en gestraft?
5. Hoe wordt er omgegaan met minderjarige koeriers als zij worden opgespoord?
6. Ook bij het ronselen van jongeren als kattenvanger/money mule worden Snapchat en andere online kanalen gebruikt door criminelen, waarbij onderzoekers aangeven dat met name kwetsbare jongeren vatbaar zijn voor de ronselpraktijken. Hebben de gemeente en politie zich op het profiel van de jonge dealers die via Snapchat en andere online platforms worden geronseld en zien zij dat ook hier sprake is van met name kwetsbare jongeren?
7. Welke stappen zetten gemeente en politie om jongeren voor te lichten en te beschermen als het gaat om de gevaarlijke ronselpogingen van criminelen op Snapchat en andere online netwerken?
8. Kijkt de politie undercover op Snapchat om koeriers en dergelijke verkoop te kunnen rechercheren en stoppen? Hoeveel mensen zijn op deze manier actief om dat te doen? Kan de gemeente aanvullende stappen zetten om mensen hiervoor in te zetten? Graag een toelichting.
9. Welke wettelijke mogelijkheden zijn er nu of in de nabije toekomst (Digital Services Act treedt in werking aankomende zomer) om beter regulerend te kunnen optreden tegen Snapchat en vergelijkbare diensten om kinderen te beschermen, en welke aanpassingen zouden noodzakelijk zijn om dat te kunnen doen? Graag een overzicht.
10. De digitale wijkagent geeft aan dat er goede contacten zijn met het platform. Zijn gemeente en politie in gesprek met Snapchat over dit probleem? Wat is de inzet van die gesprekken? Welke verantwoordelijkheid accepteert Snapchat voor het probleem dat minderjarigen via hun diensten aan drugs komen? Welke stappen willen zij zetten?
11. Het artikel meldt dat de laatste maanden steeds meer gummibeertjes zouden worden aangetroffen gezien met THC, die worden aangetroffen in speeltuintjes en op schoolpleinen. Klopt dit? Hoe vaak worden die aangetroffen? Wordt dit bijgehouden? Hoeveel speeltuintjes en schoolpleinen speelt dit? Welke stappen gaan politie en gemeente zetten om daar een einde aan te maken? Op welke manieren zijn scholen benaderd en welke stappen worden daarvandaan gezet?
12. Waar worden gummiberen met THC verkocht? Zijn er plekken waar dit legaal is? Zo ja, is het College het eens met de indieners dat dit onwenselijk is omdat dergelijke cannabisproducten gericht lijken en aantrekkelijk zijn gemaakt voor kinderen? Graag een toelichting.
13. Is bekend wie of welke bedrijven of coffeeshops gummiberen met THC maken? Wordt dat onderzocht?
14. Worden ook gummiberen en ander snoep verkocht als cannabisproduct zonder dat zij werkelijk THC bevatten? Is het college het eens met de indieners dat ook dit zeer onwenselijk is? Welke stappen worden gezet om dat te stoppen?
15. In het artikel wordt ook een ‘digitale wijkagent’ aangehaald, die aangeeft dat “we links en rechts worden ingehaald door digitale ontwikkelingen; wegkijken is geen optie.” Welke digitale ontwikkelingen frustreren of bemoeilijken ingrijpen, reguleren en handhaven van ronselen, drugs verkopen en dergelijke?

 

Of een link naar een PDF van de ingediende schriftelijke vragen:
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/12643606/4/078+sv+Boomsma+c_s_+inzake+de+extreem+eenvoudige+verkoop+van+drugs+aan+kinderen+en+jongeren+via+diensten+zoals+Snapchat

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.