14 november 2013

Van Poelgeest zet erfpachters op het verkeerde been

Luc Blommers, CDA-woordvoerder erfpacht: “In de tussentijdse rapportage die deze week verscheen zegt het college voor het canonpercentage te rekenen met de reële rente, met daar bovenop een risico-opslag van 1.5%. De erfpachter lijkt hierdoor goedkoper uit te zijn, maar dat is schijn als je goed doorrekent. Want wat het college niet vermeldt is dat de te betalen erfpachtcanon straks jaarlijks wordt verhoogd met inflatie. Nu is dat met inflatie minus 1%. In de loop van vijftig jaar maakt dat procentje aftrek veel verschil."  

Doordat de indexering harder gaat is de erfpachter toch al gauw duurder uit. Zie een vergelijking in de bijgevoegde grafiek en onderstaande toelichting. 

Luc Blommers: “Door eenzijdig te berichten en niet het hele verhaal te vertellen, neemt het college op de koop toe dat mensen de verkeerde conclusies trekken. Ook doet het college niets om eenmaal gerezen misverstanden te herstellen. Integendeel, GroenLinks-wethouder Van Poelgeest bevestigt de misverstanden door te stellen dat het nieuwe stelsel “goed nieuws” is voor de erfpachter en “minder goed nieuws” voor de gemeente. Op die manier biedt het college versluierende informatie. En dat terwijl het college zegt erfpacht transparanter te willen maken en de voorlichting beter!”

De CDA fractie zal bij het college aandringen op meer volledige informatie voor de erfpachter. 

U kunt nog tot 25 november de petitie tekenen tegen deze dreigende erfpachthervorming.  

Toelichting: 

Bijvoorbeeld:

Iemand bewoont een woning van 50 à 60 m2 in Museumkwartier Amsterdam-Zuid. De grondprijs is 50 * 2.000 = 100.000 euro;

het is 2013, de erfpacht wordt herzien omdat het tijdvak is afgelopen (huidig stelsel) of omdat je een woning koopt (nieuwe stelsel);

het canonpercentage is 2,38% (huidig stelsel) of 2,17% (0,67% reële rente + 1,50% risico-opslag) (nieuwe stelsel);  

de canon voor 2013 wordt €2.380 (huidig stelsel) of €2.170 (nieuwe stelsel);

schijnbaar zijn de lasten voor de erfpachter lager in het nieuwe stelsel.

Maar het verschil is dit:

in het huidig stelsel stijgt de canon jaarlijks gedurende 50 jaar vervolgens met 1% (uitgaande van een inflatie van 2%. De jaarlijkse indexatie is dan 2-1 = 1%) gedurende 50 jaar (ook als je het verkoopt aan iemand anders).

In het nieuwe stelsel stijgt de canon jaarlijks met 2%. Dus veel harder dan onder het oude stelsel. Bovendien wordt de canon bij verkoop aangepast aan de reële grondwaardestijging (door het college geschat op 0,25% per jaar). De canon stijgt dus veel harder.

Daardoor betaalt iemand onder het nieuwe stelsel vanaf 2023 een hogere canon dan onder het oude stelsel. Dit verschil loopt op tot 66% in de loop der jaren! Ondanks het lagere canonpercentage is de erfpachter dus de meeste jaren duurder uit! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.