31 januari 2023

Voorkom gehoorschade


Het is inmiddels code rood: steeds meer jongeren lopen gehoorschade op, door harde muziek in clubs en via koptelefoons. Sommigen lopen daarbij ook tinnitus op: een toon die je altijd blijft horen. Dit groeiende probleem schreeuwt om actie. Het wordt tijd dat de gemeente Amsterdam hier de urgentie van in ziet en daar naar handelt.

Het CDA maakt zich hier al lange tijd zorgen over en heeft de afgelopen 8 jaar herhaaldelijk voor maatregelen gepleit. Waaronder: lagere geluidsnormen. 
De huidige norm van 103 decibel kan al binnen enkele minuten tot gehoorschade leiden. Maar ook bij 100 en zelfs 90 kan gehoorschade optreden. De huidige afspraken zoals bijvoorbeeld zijn geformuleerd in het Convenant ''Preventie Gehoorschade door Versterkte Muziek'' volstaan dus niet. Naast de absolute hoogte van de normen is ook de duur van de blootstelling relevant. 

De wetgeving in Nederland om onze oren te beschermen bestaat voornamelijk uit de arbeidsomstandighedenwet en de wet milieubeheer. Deze wetten bepalen onder andere welke geluiden schadelijk zijn voor het gehoor en welke huurbescherming verplicht is. Maar de bescherming van jongeren op feesten is nog onvoldoende. Terwijl het daar is dat jongeren gehoorschade oplopen. 

Diederik Boomsma: "We moeten veel beter in kaart brengen hoe groot de schade is. Daarnaast moet er veel meer worden gedaan aan bewustwording: jongeren moeten weten welke risico's ze lopen. Maar daarnaast geldt ook: tijd om de volumeknop omlaag te draaien! Je oren heb je nodig, je hele leven! Die beschermenis geen betutteling, maar gezond verstand. Daarom is het van belang dat er goede wetgeving is rondom het beschermen van onze oren tegen blijvende schade."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.