11 juli 2019

Voorstellen voor een schone & veilige stad

Het CDA heeft tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota verschillende voorstellen ingediend om Amsterdam schoon en veilig te houden. Hierbij is een motie voor een zogenaamde N8W8 aangenomen, waarin het CDA het stadsbestuur oproept om speciale aandacht te schenken aan de drukste delen van de binnenstad bij handhaving. De binnenstadbewoners verdienen namelijk een straat die ook 's nachts en in de weekenden leefbaar is. Lees het voorstel hier.

Een aantal andere voorstellen is helaas niet aangenomen. Zo stelde het CDA voor om 10 miljoen euro te reserveren voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. Ook riep het CDA op om vaker huis- en horecavuil op te halen in het centrum en om in zes enigszins verwaarloosde wijken het onderhoud van de openbare ruimte te verbeteren. 

Het CDA zal zich blijven hard maken voor een schone en veilige stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.