Diederik Boomsma is lijsttrekker voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Hij is sinds 2016 CDA-fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad waar hij samen met de duoraadsleden strijdt voor eerlijke erfpacht, beter bestuur en een schone stad. Als kleine fractie heeft Diederik bewezen dat je met één zetel veel kan bereiken: De afgelopen raadsperiode werden 127 voorstellen van het CDA aangenomen(!).

Zo heeft Diederik ervoor gezorgd dat er een onafhankelijk en kritisch erfpachtrapport kwam, waardoor consumentenbescherming van erfpachters nu serieus genomen wordt. Daarnaast heeft Diederik bijvoorbeeld eigenhandig een miljoenenbezuiniging op de stadsreiniging tegengehouden en de belangen behartigd van woonbootbewoners en volkstuinders voor wie de gemeente zware lastenverhogingen wilde invoeren. Ook maakt hij zich al jaren sterk voor het beschermen van Amsterdams erfgoed en het tegenhouden van kolossale windturbines bij woningen of in de natuur.

Naast zijn functie binnen het CDA is Diederik Boomsma werkzaam als promovendus aan de Universiteit Leiden en vertaalde hij in 2016 het werk De opstand van de massamens van de Spaanse filosoof José Ortega y Gasset.

Volg Diederik op sociale media:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.