dagelijks leven, stad, centrum, afval, troep, prullenbak, vuilcontainer, container, vuilnis

Op alfabet

Onze standpunten op alfabetische volgorde.

Thema's

Onze standpunten thematisch gerangschikt.

Zeven hoofdpunten uit ons programma

1. Gezinnen

Familie is het fundament. Het CDA wil daarom dat gezinnen in de grote steden kunnen blijven wonen en terugkeren naar de grote stad. Amsterdam moet dus gezinsvriendelijk zijn.

Daarom: kindvriendelijke buurten, vrijheid van schoolkeuze, invloed en betrokkenheid van ouders bij het onderwijs, ondersteuning van sportverenigingen. Goed anti-drugsbeleid in de stad en op scholen: niet alleen voorlichten, maar ook ontmoedigen. 

2. Zorg voor ouderen en chronisch zieken & gehandicapten

Ouderen moeten van dit kabinet steeds langer thuis blijf wonen. Dan moeten er wel voldoende geschikte woningen en voorzieningen zijn. Door Rijksbezuinigingen komen chronisch zieken en gehandicapten in de knel. 

Daarom: meer geschikte ouderenhuisvesting in de buurt, vereenzaming tegengaan door het stimuleren van onderling contact, hulp bij huishouden voor ouderen die dat nodig hebben. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen de steun die ze verdienen.  

3. Veiligheid & hufterigheid & leefbaarheid

Door hufterig gedrag staat in een grote stad als Amsterdam vaak de leefbaarheid en de veiligheid onder druk. Het CDA staat voor normen en waarden, orde en fatsoen.

Daarom: het CDA kiest voor ‘zero tolerance’ als uitgangspunt van het handhavingsbeleid. Bewoners sturen het veiligheidsbeleid. Bij buurtterreur en intimidatie verhuist de dader en niet het slachtoffer.

4. Meer banen

De grote steden zijn de economische motor van Nederland. Om Nederland uit de crisis te krijgen moet Amterdam dus het voortouw nemen.

Daarom: ruimte voor ondernemers: minder gemeente, lagere lasten, minder regels en flexibele bestemmingsplannen. Een einde aan de mismatch op de arbeidsmarkt: leidt jongeren kansrijk op. 

5. Erfpacht & betaalbare huizen voor middeninkomens

Er zijn te weinig betaalbare woningen voor middeninkomens: zowel huur als koop. En als je een huis wil kopen krijg je te maken met oneerlijke en verplichte erfpacht. 

Daarom: bouw de komende tijd vooral huizen voor gezinnen en middeninkomens. Bij nieuwbouwlocaties krijgen zelfbouwers voorrang en prioriteit op gevestigde projectontwikkelaars. Huurders worden in de gelegenheid gesteld hun sociale huurwoning te kopen. En: geef huizenbezitters een keuze bij erfpacht en maak het systeem eerlijker. 

6. Mobiliteit

Fietsers moeten de ruimte krijgen: het is een gezonde en goedkope vorm van transport. Maar ook auto’s zijn een realiteit in de stad, en voor veel mensen een noodzaak. Die moet je dus niet wegpesten, maar inpassen.  

Daarom: meer ondergrondse parkeergarages, parkeertarieven mogen niet stijgen, bezoekerskaart introduceren, oudere auto’s moeten ook parkeervergunning kunnen krijgen.

7. Slanke, zuinige en bescheiden gemeente

Amsterdam kent een omvangrijk ambtelijke apparaat, dat leidt tot veel verspilling en hoge lasten voor de Amsterdammers.

Daarom: verdere krimp van het ambtelijk apparaat, lagere lasten en minder regels zodat de samenleving de ruimte krijgt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.