MBO

Veel Amsterdammers snakken naar werk, maar tegelijkertijd zijn er veel vacatures die nauwelijks worden ingevuld. Dat komt ten dele door de ‘mismatch’ tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Op dit moment volgen teveel jongeren opleidingen voor werk waar geen vraag naar is, terwijl werkgevers springen om werknemers met opleidingen die juist te weinig worden gekozen door jongeren.

Het begint bij voorlichting aan jongeren over waar de banen liggen. Voor opleidingen met een lage baankans is het verstandig om jongeren actief te ontmoedigen als er teveel inschrijvingen zijn en/of een ‘numerus fxus’ in te voeren. Daarnaast wil het CDA bedrijven beter betrekken bij de mbo-opleidingen in de stad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.