Cultuur en identiteit

Namen van tunnels en bruggen

Het CDA is er geen voorstander van om de naam van de Coentunnel te veranderen, of de namen van straten met historische figuren. Mensen hoeven daar geen aanstoot aan te nemen, ook als die ook dingen hebben gedaan die naar de maatstaven van onze tijd niet door de beugel kunnen. We moeten onze geschiedenis niet uitwissen, we moeten er wel van leren en het volledige, eerlijke verhaal erover vertellen. Het verhaal van hoe Nederland de afgelopen eeuwen een vrij, welvarend land is geworden, is gelukkig schitterend en inspirerend. Daar mogen we trots op zijn. Maar we moeten ook het verhaal vertellen over de schaduwkanten daarvan, zoals het slavernijverleden. 

Personeelsbeleid gemeente

Het CDA is voor een personeelsbeleid dat mensen aanneemt en beoordeelt op basis van hun kwaliteiten, en niet op basis van hun etnische achtergrond. Het CDA heeft er vertrouwen in dat de diversiteit in de stad er vanzelf toe zal leiden dat het personeelsbestand zo een goede afspiegeling van de samenleving zal vormen.

Subsidie religieuze organisaties 

Mag een gemeente maatschappelijke activiteiten van religieuze organisaties subsidiëren? Wat het CDA betreft is het antwoord: ja, zolang de subsidie niet wordt ingezet voor religieuze doeleinden of evangelisatie. Dus geen subsidie voor de bouw van moskeeën of kerken, koranlessen of activiteiten gericht op een eigen religieuze achterban. Maar de gemeente kan wel subsidie geven aan organisaties die een religieuze identiteit hebben maar maatschappelijke taken uitvoeren zonder aanziens des persoons, zoals het Leger des Heils, Youth for Christ, of het Scharlaken Koord. Dergelijke organisaties moeten we juist koesteren: ze doen buitengewoon belangrijk werk in de stad.

Neutraliteit politieagenten

De politie moet neutraliteit uitstralen. Het CDA hecht zeer aan vrijheid van religie, maar het is goed om vast te houden aan het uitgangspunt dat de hoofddoek geen onderdeel is van uniform; het heet ook niet voor niets uniform. Wij vinden niet dat vrijheid van religie te voeten wordt getreden door vast te houden aan een kledingvoorschrift. De diversiteit van onze samenleving is juist een reden om de uniformiteit van het uniform te waarborgen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.