Erfpacht

De gemeentelijke overheid bezit meer dan tachtig procent van de bebouwde grond en wie daar een woning heeft, moet die pachten van de gemeente: erfpacht. Het huidige Amsterdamse erfpachtstelsel is onredelijk, riekt naar machtsmisbruik door de gemeentelijke overheid, staat bol van de willekeur, en zadelt een grote groep Amsterdammers op met onrechtvaardige extra woonlasten. Het CDA Amsterdam strijdt daarom al jaren voor een eerlijker erfpacht. Wij willen dat Amsterdammers het recht krijgen om de grond onder hun eigen woning voor een eerlijke prijs in bezit te krijgen.

In 2017 voerde het college een nieuwe regeling in waarmee erfpachters van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht kunnen overstappen. Dat zou een stap in de goede richting zijn, maar daarbij werd ook een nieuwe ‘residuele’ grondwaardebepaling ingevoerd die op fundamentele punten onjuist is, en leidt tot veel te hoge kosten voor een grote groep mensen.

Het CDA Amsterdam wil een eerlijke erfpacht voor alle Amsterdammers, met recht op koop en redelijke prijzen voor zowel afkoop als canon. De overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht moet hiertoe worden aangepast. Dat betekent:

• Recht op koop. Wie al heeft afgekocht, kan voor notariskosten de grond in eigen bezit krijgen.

• De overstapregeling moet worden gebaseerd op de huidige canon en schaduwgrondwaarde.

• Contracten uitgegeven voor 1967, die nog geen canonherziening einde tijdvak hebben gekregen en/of waarvoor geen schaduwgrondwaarde is bepaald, kunnen nog eenmaal worden herzien.

• De grondwaarden moeten worden getoetst op marktconformiteit door uit te gaan van een maximale grondwaarde van 10 procent van de WOZ-waarde (die voorlopig wordt vastgezet op die van 2014 of 2015). In veel gevallen zal die echter lager uitvallen.

• Indien de grondwaarde in de huidige overstapregeling lager uitvalt, dan dient het laagst berekende bedrag te gelden.

• Erfpachters kunnen de afkoopsom afbetalen in termijnen.

• De gemeente dient heldere en marktconforme rendementseisen voor erfpacht te formuleren. Het beleid inzake canonpercentages moet hiertoe worden aangepast (met onderscheid tussen wonen en commerciële bestemmingen). De gemeente moet bij erfpachters alleen die kosten en risico’s in rekening brengen die de gemeente daadwerkelijk heeft.

• Het CDA zet zich in voor wetgeving die erfpachters consumentenbescherming geeft.

Voor het CDA is het een van de belangrijkste en meest urgente prioriteiten van de komende jaren om hiermee eindelijk te komen tot een eerlijker erfpachtstelsel voor alle Amsterdamse huizenbezitters.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.