Huisvesting statushouders

Amsterdam moet vluchtelingen huisvesten: zo werkt het huidige asielbeleid. Als de IND heeft besloten dat een asielzoeker de status van vluchteling kan claimen, krijgt hij of zij een verblijfsvergunning. Deze statushouders worden vervolgens verdeeld over de  Nederlandse gemeenten. Amsterdam heeft echter een groot tekort aan woningen. Het is al een grote uitdaging om, ondanks de oververhitte woningmarkt, voldoende woningen voor statushouders te realiseren. Voor sociale huurwoningen zijn immers lange wachtlijsten. Het CDA is er daarom niet voor om dat aantal nog te vergroten. Het CDA vindt bovendien dat het Rijk moet proberen om het aantal asielzoekers dat zich in ons land vestigt te verminderen, o.a. door in te zetten op opvang in de regio en er zorg voor te dragen dat mensen die hier worden opgevangen, weer terugkeren naar het land van herkomst, als de omstandigheden daar verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.