Kansen voor Kinderen (Stadspas)

Kunst, cultuur en sport voor iedereen

Alle kinderen moeten de kans krijgen om te sporten of muzieklessen te nemen. De gemeente kan dat ondersteunen met de stadspas of andere vergoedingen. 

Deelname aan sport en cultuur in clubverband krijgt voorrang. Sportclubs krijgen lastenverlichting en sportfaciliteiten moeten beter worden gebruikt. Bijvoorbeeld door er naschoolse opvang en schoolactiviteiten te organiseren. 

Het CDA ondersteunt ook initiatieven waarbij kunstenaars in contact worden gebracht met opdrachtgevers of andere geïnteresseerden. Een goede spreiding van cultuurinstellingen door de hele stad is belangrijk, juist ook buiten de ring.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.