Maatschappelijke stage

Ondersteun vrijwilligerswerk, begin met een stage

Wij vinden uw gezin belangrijk. Uw kinderen zijn onderdeel van de maatschappij. 

Het CDA wil dat de gemeente jongeren betrekt bij de samenleving. Wij willen dat de gemeente in samenwerking met scholen en maatschappelijke instellingen stages organiseert.

We moeten de vrijwilligers ondersteunen. Het CDA wil dat vraag en aanbod beter samengebracht worden. Het in kaart brengen van de ‘vraag’ is een belangrijke taak voor de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.