Basisonderwijs

Keuzevrijheid voor ouders

De vrije schoolkeuze van ouders staat voorop. Het CDA verzet zich tegen beleid dat morrelt aan de vrijheid van ouders om de beste school (openbaar, bijzonder, of vanuit een bepaalde pedagogische visie) te kiezen die het best past bij hun kind en de eigen levensovertuiging. Dus geen postcodebeleid meer, of andere vormen van dwingend gemeentelijk plaatsingsbeleid. Om wachtlijsten tegen te gaan mogen scholen (middelbaar en primair), die daartoe in staat zijn en die dat willen, uitbreiden. Gemeentelijk beleid dat uitbreiding tegengaat wordt afgeschaft.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.