Preventief fouilleren

Preventief fouilleren is een zwaar middel, maar in sommige gevallen nodig om de stad veiliger te maken en wapenbezit terug te dringen. De politie mag daarbij onderscheid maken op basis van leeftijd, door zich bijvoorbeeld bij acties vooral te richten op jongeren en bejaarden te laten doorlopen. De kans dat jongeren een wapen bij zich dragen is immers veel groter, zo blijkt uit alle onderzoeken. Wat niet mag en wat we niet moeten willen is etnisch profileren, waarbij de politie onderscheid maakt, niet op basis van leeftijd, maar op basis van etniciteit. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.