Schiphol

Het CDA is voor het zoveel mogelijk beperken van hinder en overlast, maar niet voor een maximum op het aantal vluchten. Schiphol is buitengewoon belangrijk voor de economie en werkgelegenheid, en mag zoals besloten in het Aldersakkoord groeien. Het is echter mogelijk om een beperkte groei toe te staan, zonder dat de overlast ook toeneemt. Dat kan door in te zetten op stillere en schonere toestellen en door slimmere vliegroutes te gebruiken. Ook gaan we beter selecteren: op Schiphol geven we voorrang aan intercontinentale vluchten en er gaan meer vakantievluchten naar andere luchthavens. Zo kan Schiphol groeien zonder dat er meer overlast bijkomt voor omwonenden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.