Thuiszorg

Help de thuiszorg

De thuiszorg heeft een sociale functie en een signaleringsfunctie. Voor goede thuiszorg is tijd en aandacht nodig. Die tijd is nu wegbezuinigd, dat moet worden teruggedraaid.

Het CDA wil dat de gemeente maatregelen neemt om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. De gemeente kan hen steunen door individuele coaching of door sneller parkeervergunningen te verlenen en betere respijtzorg te bieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.