Veiligheid

Veiligheid: simpel maar duidelijk

In Amsterdam moet iedereen zich veilig voelen. Ons veiligheidsbeleid is simpel maar duidelijk: 

  • Wij willen meer agenten, meer handhavers
  • Wij willen de wijkbureaus terug
  • Veelplegers moeten van straat door handhaving en hogere boetes
  • Zerotolerance voor straatterreur
  • Laat daders verhuizen, niet slachtoffers
  • Gerichte inzet van cameratoezicht
  • Bestrijding van radicalisering en terrorisme

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.