Verzamelen data

Het verzamelen van gegevens over inwoners is gebonden aan de wet. De gemeente moet zich  uiteraard aan de wetten over privacy en de verwerking van persoonsgegevens houden. Dat staat buiten kijf. De politie en de inlichtingendiensten hebben uiteraard meer bevoegdheden. Dat betekent echter niet dat de gemeente niet zelf ook in het kader van het anti-radicaliseringsbeleid bepaalde gegevens kan verzamelen. De veiligheid van onze stad staat voorop. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.