Vrije schoolkeuze

Een kind is geen lot uit de loterij

We willen vrije schoolkeuze. 

Dus: geen postcodeloterij of lotingen maar ruimte voor nieuwe scholen. Wij vinden dat de gemeente scholen moet ondersteunen, bijvoorbeeld met scholen- en lerarenbeurzen. 

Als er op een schooltype (bijvoorbeeld categorale VWO scholen) structureel te weinig capaciteit is, willen we deze uitbreiden door scholen te vergroten of nieuwe te vestigen. 

We willen taalachterstand voorkomen en laaggeletterdheid aanpakken. Opleidingen moeten leiden tot werk. Dat kan door bedrijven beter betrekken bij de mbo-opleidingen. Opleidingen die geen uitzicht hebben op een baan subsidiëren wij niet.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.