Woensdag 13 november 2019 houden wij onze jaarlijkse

Algemene Leden Vergadering in 't Koetshuis te Westbeemster

Inloop 19.30 uur / Aanvang 20.00 uur / Einde 22.00 uur.

Wisseling Penningsmeesterschap CDA Beemster

(Persbericht December 2018)

Tijdens de laatste bestuursvergadering eind december 2018 heeft er een wisseling van het penningmeesterschap plaatsgevonden. Oud CDA Beemster coryfee Frans Ruiter heeft na maar liefst 14 jaar penningmeesterschap alsmede diverse bestuurstaken, fractieondersteuning en hand en span diensten tijdens campagnetijden, aangegeven te willen gaan stoppen. Lida Fabriek Buys volgt hem wat het penningsmeesterschap aangaat, op als vervanger.

Arie Commandeur opnieuw lijsttrekker voor het CDA

(Persbericht Januari 2018)

Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA gehouden op 10 januari jl. in Beemster is Arie Commandeur opnieuw met algemene stemmen gekozen tot lijstaanvoerder.

Hij brengt een grote ervaring met zich mee omdat hij al sinds 2006 in de gemeenteraad zit. Nummer 2 en 3 op de lijst zijn resp. Co de Wildt en Lida Fabriek.

Jos de Vries werd voorgesteld als nieuw commissielid en Gerda Buis als ondersteuning van de fractie.

Het verkiezingsprogramma werd na enkele wijzigingen vastgesteld.

Na de nodige uitleg was er hoofdzakelijk begrip voor het fusiebesluit, hoewel er ook kritische vragen bleven over het waarom en hoe van de slechte financiële toestand van Beemster.

Een zo gunstig mogelijke fusie voor Beemster is speerpunt van beleid van  het CDA in de komende bestuursperiode. Het vele goeds en de identiteit van Beemster moeten behouden blijven.

Niets gevonden voor "".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.