01 december 2021

Schriftelijke vragen over woningbouw tegenover de Rode Haan

Met verbazing en zorg lezen wij in Dagblad Kennemerland over woningbouw in de Brandsteeg. Uieraard juichen wij die initiatieven toe maar het lijkt ons een moeizaam gebeuren. Wij voorzien problemen voor en met de toekomstige bewoners en de uitbater van de Rode Haan. Het circa 13 jaar oude bestemmingsplan maakt de mogelijk maar is voor ons achterhaald. Wij stellen hierbij  de volgende vragen conform art 41. 

 

  1. Zijn er bezwaren tegen deze bouwplannen ingediend? Zo ja, hoe zijn de bezwaren gewogen en wat was de uitkomst?
  2. Onderneemt het college stappen om deze situatie te repareren? Zo ja, welke?
  3. Kan vooraf een juridische overeenkomst gemaakt worden dat bewoners weten dat dit populaire en goede café niet aansprakelijk kan worden gesteld voor overlast?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.