19 mei 2017

Is er in de dorpskernen behoefte aan een toekomstvisie?

 

In de vergadering van de commissie Bestuur & Middelen d.d. 11 mei 2017 is op verzoek van de CDA-fractie gesproken over de vraag of er in de lokale politiek draagvlak is voor een peiling (per dorpskern) naar de behoefte aan het ontwikkelen van een toekomstvisie per dorpskern, buurt of wijk.

Namens de CDA-fractie voerde Michael Schnackers het woord:

“De vraag of het handig, verstandig, wenselijk is om per buurt, wijk of dorpskern een toekomstvisie op te stellen is voortgekomen uit de ervaringen van de CDA-fractie met het bevragen van de bewoners van Vogelenzang over de vitaliteit en leefbaarheid in en van hun dorp en het inventariseren van verbeterpunten ter versterking van de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp.

De CDA-fractie kan zich voorstellen dat er onder de inwoners van andere kernen, wijken, buurten ook onderwerpen leven, leefbaarheids- en/of vitaliteitsvraagstukken, waarover deze mensen graag met de politiek, de fracties in de gemeenteraad, in gesprek willen.”

Open uitnodiging

Dit kunnen onderwerpen zijn die verband houden met bepaalde dossiers, maar niet iedereen zal daar tijd en zin in hebben, zich aangesproken voelen, als het op voorhand al sterk ingekaderd is. De bijeenkomsten in Vogelenzang hebben goed laten zien dat een open uitnodiging een schat aan onderwerpen, gespreksstof kan opleveren en ook tot breed gedragen opbrengsten kan leiden.

Schnackers: “Indien we - de politiek - weten of horen dat in een of meer kernen onder de inwoners behoefte is aan gedachtewisselingen over de vitaliteit en leefbaarheid van hun woon- en leefomgeving, dan is het wellicht een goed idee om het gesprek aan te gaan en gemeenschappelijk (dus politiek, gemeente en samenleving) een toekomstvisie te ontwikkelen, waarbij de ideeën, opvattingen van de inwoners leidend zouden moeten zijn.”

Proces van onderop

Wat de CDA-fractie betreft is het ontwikkelen van een toekomstvisie dus een proces van onderop, in plaats van bovenaf. Het is in eerste instantie een gedachtewisseling tussen politiek en samenleving, die al dan niet kan uitmonden in de uitvoering van projecten, maatregelen etc.

Schnackers: “We weten allemaal dat er in het kader van de omgevingswet een omgevingsvisie moet worden opgesteld. Nu kun je zeggen: als er een omgevingsvisie moet komen, dan is dat toch ook een soort toekomstvisie, en dat is ook zo, en misschien kun je en moet je het een wel met het ander combineren, ook omdat het werk- en uitvoerbaar te houden, maar dan geeft de CDA-fractie in overweging om bij het opstellen van de omgevingsvisie gebruik te maken van de ervaringen met de bijeenkomsten in Vogelenzang. Haal op wat er in de samenleving, in de dorpskernen leeft en sluit vervolgens het te voeren beleid aan op de behoeften in de kernen, buurten en wijken! Dat is wat de CDA-fractie voor ogen staat!”

Nadat vanuit alle partijen op het idee/voorstel van de CDA-fractie was gereageerd, concludeerde dat burgemeester dat de commissie verdeeld was en er dus onvoldoende draagvlak is voor zo'n peiling.

Oproep

De CDA-fractie betreurt dat gelet op de ervaringen in Vogelenzang zeer, maar mocht er vanuit andere buurten, wijken of dorpskernen van Bloemendaal toch behoefte zijn om met de fractie van gedachten te wisselen over de vitaliteit, leefbaarheid en (re)vitalisering van een of meer buurten, wijken of dorpskernen, dan kan dat natuurlijk altijd.

Neem gerust contact op met de fractie. De telefoonnummers en e-mailadressen van CDA Bloemendaal en de fractieleden vindt u HIER.

De CDA-fractie is graag bereid om over de behoeften, ideeën, vragen, wensen en zorgen van inwoners van onze gemeente van gedachten te wisselen. Wij horen graag wat er onder de mensen leeft!

 

Foto: Cor van Iperen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.