28 maart 2018

Afscheid van Michael Schnackers en Guus Beliën

Dinsdag 27 maart 2018 vond de zogenoemde "afscheidsraadsvergadering" plaats. Twaalf van de negentien raadsleden uit de raadsperiode 2014-2018 namen al dan niet tijdelijk afscheid van de lokale politiek en de inwoners van Bloemendaal en alle raadsleden werden in de gelegenheid gesteld om, indien ze dat wensten, kort het woord voeren. 

Zowel fractievoorzitter André Burger, als zijn fractiegenoot Michael Schnackers nam kort het woord. In zijn toespraak bedankte André Burger niet alleen Michael Schnackers, maar ook Guus Beliën, die in de afgelopen raadsperiode (2014-2018) als duocommissielid zitting had in de raadscommissie Samenleving. Michael Schnackers voerde in dezelfde periode, behalve in de raadsvergaderingen, ook het woord in de raadscommissie Bestuur & Middelen. 

Op zijn beurt bedankte ook Michael Schnackers onder meer zijn fractiegenoten voor de prettige samenwerking. Een speciaal woord van dank was er voor André Burger.

Schnackers: "Hoewel we - of misschien wel juist omdat we - twee heel verschillende persoonlijkheden zijn, vormden we een prima tandem. We vulden elkaar heel goed aan en ondersteunden elkaar waar nodig en nuttig. André, veel dank voor de goede en prettige samenwerking. Ik zal jou en ook de overige nieuwe fractieleden vanaf de zijlijn blijven volgen." 

De hele afscheidstoespraak kunt u via deze link downloaden en lezen. 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.