01 november 2022

Begroting 2023

CDA Bloemendaal heeft ingestemd met de begroting 2023 en tevens haar zorgen geuit over de voortdurende overschrijding van het budget voor het inhuren van externe expertise. Vanzelfsprekend vinden wij het begrijpelijk dat een kleine gemeente als Bloemendaal op enkele complexe dossiers deskundigheid en hulp inroept van adviesbureau's. Wel zijn we van mening dat de gemeentelijke organisatie niet alleen beleidsvragen stelt, maar zelf ook meer nadenkt over beleidsvorming en beleidsuitvoering. Voor het CDA betekent dit dan ook dat het college kritischer dient om te gaan met externe inhuur. Het CDA stelt voor om alternatieven voor externe inhuur te verkennen. Goed beleid vormgeven en uitvoeren betekent volgens het CDA ook slim samenwerken en structureel investeren in de kwaliteit en omvang van een goed functionerend gemeentelijke organisatie.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.