28 december 2020

Blekersveld

Voor de toekomstige bebouwing op het Blekersveld in Overeen vraagt het college de raad € 650.000 ter beschikking te stellen, t.w. € 450.000 voor de bodemsanering van het vervuilde terrein en € 200.000 voor plankosten. Dit is een vervolgstap op een eerder raadsbesluit om huisvesting op de locatie Blekersveld te realiseren.

In eerste instantie is de locatie beoogd voor tijdelijke huisvesting voor statushouders. Het onderzoek dient uit te wijzen op welke wijze dit kan met tijdelijke of definitieve bouw.

Met een amendement pleitte het CDA samen met D66, GroenLinks en PvdA er voor deze kosten uit de Flexibele Algemene Reserve te gebruiken en niet – zoals het college wenste – uit het Vereveningsfonds Sociale Woningbouw: het is immers nog niet duidelijk of sociale woningbouw haalbaar is.

Met een kleine meerderheid zijn zowel het raadsvoorstel als het amendement aangenomen en kunnen sanering en huisvestingsonderzoek naar woningbouw op de locatie Blekersveld van start.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.