12 maart 2022

Bomen aan de Bijweglaan

Blootliggende boomwortels zorgen voor overlast aan de Bijweglaan in Bennebroek. Naast het struikelgevaar voor voetgangers zorgen de wortels voor het opdrukken van stoeptegels en betonnen opsluitbanden en verzakkingen in het wegdek. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties voor mensen die minder goed ter been zijn, evenals andere weggebruikers.

Het CDA heeft de verantwoordelijk wethouder en omwonenden uitgenodigd voor een schouw ter plaatse. In het gesprek waren twee thema's bepalend: veiligheid en behoud van de groene uitstraling van de weg. 

De wethouder constateerde dat er sprake was van achterstallig onderhoud en zegde toe dat met de suggesties van omwonenden onderzocht wordt op welke wijze de bomen zonder kap behouden kunnen blijven én een veilige doorgang wordt geboden aan voetgangerse en ander weggebruikers.

De motie van het CDA is unaniem aangenomen in de raadsvergadering van 10 maart jl. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.