26 februari 2022

CDA kiest voor veiligheid en groen aan Bijweglaan

Wortels van diverse bomen aan de Bijweglaan in Bennebroek zorgen voor 
schade aan trottoirs: stoeptegels en betonnen opsluitbanden worden 
opgedrukt, straatkolken en het wegdek vertonen verzakkingen en 
wortels liggen bloot. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan voor 
mensen die minder goed ter been zijn en andere weggebruikers.

De gemeente is bekend met de gevaarlijke situatie en heeft eerder de 
essen willen rooien en deze willen vervangen door jonge bomen.
Na reacties uit de buurt heeft de gemeente zich beperkt tot het afdekken 
van enkele blootliggende wortels met een grindmat.

Het CDA heeft hierover onlangs vragen gesteld aan het College van B&W 
en verzocht alsnog het oude plan uit te willen voeren: rooien van de 
betreffende (DUS NIET ALLE) bomen én vervangende aanplant.

Het CDA kiest voor de veiligheid en behoud van groen:
- Veilige, goed begaanbare trottoirs, een veilig wegdek
- Behoud van groene uitstraling door terugplanten van grotere bomen 
zodat het verschil met huidige situatie minder groot is.

Komende maandag 28 februari rond 14:30 zal de verantwoordelijke 
wethouder, dhr. Wijkhuisen, samen met enkele CDA’ers en inwoners zich 
ter plaatse op de hoogte stellen van de situatie.

Via de volgende LINK​​​​​​​ kunt u de flyer raadplegen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.