16 november 2020

Dorpskernenbeleid in Bennebroek dat is: ontwikkeling van het Servicepunt Bennebroek en behoud van het loket Burgerzaken!

Tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november 2020 heeft de CDA fractie zich wederom sterk gemaakt voor het openhouden van het loket Burgerzaken in Bennebroek. Maar het CDA heeft ook gevraagd aan het College om te onderzoeken op welke manier de ontmoetingsfunctie van het Servicepunt Bennebroek versterkt kan worden.

Dorpskern Bennebroek heeft reeds een aantal jaren een Servicepunt. Het Servicepunt Bennebroek wordt gevormd door: Welzijn Bloemendaal, de bibliotheek en het loket Burgerzaken van de gemeente Bloemendaal. Het College heeft bij de behandeling van de begroting 2021 echter voorgesteld aan de Gemeenteraad om het loket Burgerzaken in Bennebroek te sluiten.   

Bij de fusie van gemeente Bennebroek met de gemeente Bloemendaal is expliciet door de gemeente Bloemendaal toegezegd dat in de kern Bennebroek een loket Burgerzaken behouden zou blijven voor de Bennebroekse burgers. De CDA fractie heeft zich tijdens de begrotingsbehandeling dan ook op het standpunt gesteld dat van een dergelijke toezegging niet lichtvaardig, puur om economische redenen en zonder raadpleging van de burgers in Bennebroek en Vogelenzang afgeweken mag worden.

Immers een loket Burgerzaken in Bennebroek is essentieel, omdat:

  • burgers ondanks de digitalisering nog steeds naar een loket Burgerzaken dienen te komen voor vingerafdrukken, het afgeven van een pasfoto en het zetten van de handtekening op documenten als een paspoort en/of rijbewijs;
  • er geen adequate OV-verbinding is vanuit Bennebroek naar het gemeentehuis in Overveen;
  • het voor burgers die verminderd mobiel zijn in het kader van zelfredzaamheid gewenst is om een loket Burgerzaken in min of meer hun directe omgeving te hebben.

Bovendien vormt het loket Burgerzaken samen met Welzijn Bloemendaal en de bibliotheek een ontmoetingsplek voor Bennebroekse burgers. De CDA fractie vindt het belangrijk dat deze functie de komende jaren extra gemeentelijke aandacht krijgt in het kader van het dorpskernenbeleid van de gemeente Bloemendaal. Immers ook (sociale) voorzieningen hebben tijdig economisch en beleidsmatig onderhoud nodig om te blijven bestaan.

Het amendement van het CDA over dit onderwerp kon helaas niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Maar het CDA blijft zich inzetten voor een toekomstbestendig Servicepunt Bennebroek!  

Bob van der Veldt

gemeenteraadslid CDA Bloemendaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.