11 november 2020

Motie Meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed

Zowel in de begroting 2021 als de begroting 2020 heeft het college kosten voor achterstallig onderhoud opgevoerd aan panden die de gemeente verhuurd.

Het betreft het restaurant Bokkedoorns (verrot dak), de scouting Elswoutgroep bij boerderij Hooiberg (matige bouwkundige staat) en het openluchttheater Caprera (lekkages dak, schimmel op wanden, renovatie keuken en toiletgroep).

In totaal gaat het om meer dan € 650.000 aan onderhoudskosten die nu als investering worden opgevoerd.

Volgens het CDA wordt met een zorgvuldige meerjarenonderhoudsplanning in preventief onderhoud voorzien. Hiermee worden onderhoudskosten planmatig voor de komende jaren geraamd: het is dan geen investering meer, maar het worden exploitatielasten en worden daarmee beter inzichtelijk als voorzienbare kosten.

Door regelmatig klein onderhoud te plegen voorkom je plots dure vervanging: met regelmatig schilderen voorkom je dat ineens een raam verrot is en het raam in zijn geheel moet worden vernieuwd.

De gemeente heeft als verhuurder de taak een pand in redelijke staat van onderhoud aan de huurders aan te bieden, de huurder heeft verplichtingen ten aanzien het gebruik.

Gebleken is dat de verplichtingen van de gebruiker in de huurovereenkomsten niet uniform en duidelijk zijn omschreven. 

Bij de behandeling van de begroting 2021 is een motie van het CDA in stemming gebracht om meerjarenonderhoudsplannen van gemeentelijke vastgoed beter in beeld te brengen, hiervan een exploitatieoverzicht te maken, deze medio 2021 aan de raad aan te bieden en de huurovereenkomsten verder te uniformeren. 

De motie is met overgrote meerderheid aanvaard.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.